Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019