Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020