Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler