Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker