Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser (2005)