Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser (2006)