Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser