Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat