Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 408/2011 av 27. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformatet

Commission Regulation (EU) No 408/2011 of 27 April 2011 implementing Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards transmission format

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en ny ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1185/2009 skal medlemsstaterne fremsende de statistiske data elektronisk i et egnet teknisk format, som skal vedtages af Kommissionen.

(3) For at sikre fortrolighed vil fremsendelsesfilen indeholde et flag, der angiver, om de fremsendte oplysninger om stoffet, den kemiske gruppe, produktkategorien eller hovedgruppen er fortrolige eller ej.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.04.2011
Anvendelsesdato i EU
18.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av regelverk om plantevernmidler)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0408
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro