Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser