Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring