Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2011 av 20. oktober 2011 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om europeiske statistikker om turisme hva angår strukturen til de kvalitative rapportene og overføring av data

Commission Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 of 20 October 2011 implementing Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, as regards the structure of the quality reports and the transmission of the data

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 692/2011 fastlægges der fælles rammer for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om turisme.

(2) Der bør sikres et rimelig kvalitetsniveau i de statistiske oplysninger og vedligeholdelsen af eksisterende statistiske serier om turisme.

(3) Ordningerne for kvalitetsrapporterne og deres struktur samt de nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data bør fastlægges.

(4) Det er hensigtsmæssigt i så vidt omfang som muligt at anvende de europæiske statistikker om turisme, idet fortroligheden af de enkelte dataposter dog skal respekteres.

(5) Visse data bør stilles til rådighed for medlemsstaterne for at sikre fuld statistisk dækning af turisme på nationalt plan.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.10.2011
Anvendelsesdato i EU
10.11.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 981-989
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1051
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro