Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser