Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser