Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser