Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser