Statistikk over forsikringstjenester: dataserier

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1228/1999 av 28. mai 1999 om dataseriene som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester

Commission Regulation (EC) No 1228/1999 of 28 May 1999 concerning the series of data to be produced for insurance services statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over strukturen, virksomheten, resultatene og konkurranseevnen innen forsikringssektoren i Fellesskapet.

2) Det er nødvendig å fastsette hvor ofte den flerårige statistikken over forsikringstjenester skal utarbeides. Det er nødvendig å fastsette det første referanseåret for utarbeiding av resultatene fastsatt i vedlegg 5 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97. Det er nødvendig å fastsette hvordan resultatene for utarbeiding av statistikk over forsikringstjenester skal oppdeles.

3) De planlagte tiltakene er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det statistiske program

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.05.1999
Anvendelsesdato i EU
09.07.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R1228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro