Statistikk over forsikringstjenester: definisjoner av kjennetegn

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1225/1999 av 27. mai 1999 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over forsikringstjenester

Commission Regulation (EC) No 1225/1999 of 27 May 1999 concerning the definitions of characteristics for insurance services statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) I rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over strukturen, virksomheten, resultatene og konkurranseevnen innen forsikringssektoren i Fellesskapet.

2) Det er nødvendig å fastsette et sett av definisjoner for kjennetegnene ved statistikk over forsikringstjenester.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det statistiske program

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.05.1999
Anvendelsesdato i EU
09.07.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R1225
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro