Statistikk over forsikringstjenester: definisjoner av kjennetegn