Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019