Statistikk over jernbanetransport: tekniske bestemmelser om overføring av data