Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post: endringsbestemmelser om listen over flyplasser