Statistikk over lufttransport av passasjerer, gods og post: gjennomføringsbestemmelser (2003)