Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat