Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1264/2014 av 26. november 2014 om endring av forordning (EU) nr. 408/2011 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over plantevernmidler når det gjelder forsendelsesformat

Commission Implementing Regulation (EU) No 1264/2014 of 26 November 2014 amending Regulation (EU) No 408/2011 implementing Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards transmission format

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og landbrugsmæssig anvendelse af pesticider.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1185/2009 bør medlemsstaterne fremsende de statistiske data elektronisk i et egnet teknisk format, som skal vedtages af Kommissionen.

(3) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 408/2011 fastsættes der ikke et fremsendelsesformat for statistik over anvendelsen af pesticider til fremsendelse i 2015, og forordningen bør derfor ændres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.08.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.11.2014
Anvendelsesdato i EU
17.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1264
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro