Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (1999)