Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (1999)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999 av 27. juli 1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om arbeidskraftkostnader

Commission Regulation (EC) No 1726/1999 of 27 July 1999 Implementing Council Regulation (EC) No 530/1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs as regards the definition and transmission of information on labour costs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) I henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 530/1999 er det nødvendig med gjennomføringsregler når det gjelder definisjonen og inndelingen av opplysningene som skal gis og det hensiktsmessige tekniske formatet for oversending av resultatene.

2) Tiltakene som er fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for det statistiske program, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.07.1999
Anvendelsesdato i EU
23.08.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.10.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.10.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.10.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R1726
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro