Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (2005b)