Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter