Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og virksomhet