Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser