Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om definisjoner og ajourførte definisjoner (2006)