Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): endringsbestemmelser om detaljert innhold i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter