Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC): gjennomføringsbestemmmmelser om listen over sekundærmålvariabler for 'sosial deltaking'