Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser