Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser