Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)