Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister