Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 849/2010 av 27. september 2010 som endrer rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 om avfallsstatistikk

Commission Regulation (EU) No 849/2010 of 27 September 2010 amending Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on waste statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved evalueringen af de to første dataindberetninger i 2006 og 2008 fremgik det, at der var behov for en nærmere gennemgang af bestemte begrebsmæssige mangler i bilagene til forordning (EF) nr. 2150/2002.

(2) Kommissionen har underrettet Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2150/2002 og har foreslået en række ændringer.

(3) Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.09.2010
Anvendelsesdato i EU
18.10.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 814-853
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0849
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro