Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser