Statistiske oppgaver over godstransport på vei: avslutning av overgangsperiode