Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav