Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav (revisjon 2009)