Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav (kodifisering)