Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser