Statistiske undersøkelser av melk og melkeprodukter: endringsbestemmelser