Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning