Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/168 av 5. februar 2016 om endring av om endring av vedlegg til beslutning 2003/467/EF som oppretter offisiell fristatus for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose i visse medlemsland eller deler av medlemsland når det gjelder storfebesetninger

Commission Implementing Decision (EU) 2016/168 of 5 February 2016 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC establishing the official tuberculosis, brucellosis and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.6.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder listeføring i vedleggene over land med fristatus for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose.

Storbritannia har dokumentert frihet for bovin tuberkulose på Isle of Man. Italia har dokumentert frihet for bovin tuberkulose i hele regionen Liguria, porovinsene Pesaro-Urbino og Ancona i regionen Marche, samt hele regionen Piemonte. Spania har dokumentert frihet for bovin brucellose i autonome delstaten Navarra. Frankrike har hatt tilfeller av enzootisk bovin leukose i La Réunion. Denne regionen har dermed mistet sin fristatus for sykdommen, mens øvrige deler av landet beholder fristatusen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget
fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2016
Anvendelsesdato i EU
29.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 1-5
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0168
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro