Svoveldirektivet 1999 om svovelinnhold i petroleumsprodukter