Synsfelt og vindusviskere for traktorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/2/EF av 15. januar 2008 om synsfelt og vindusviskere for landbruks- og skogbrugshjultraktorer (kodifisert utgave)

Directive 2008/2/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the field of vision and windscreen wipers for wheeled agricultural or forestry tractors.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet, sist oppdater 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 74/347/EØF av 25. juni 1974 om synsfelt og vindusviskere til jordbruks- skogbrukstraktorer er blitt endret flere ganger. Direktiv 74/347/EØF er et av særdirektivene til direktiv 74/150/EØF, som er erstattet av rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 som omhandler typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer m.m. For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn er direktiv 74/347/EØF med senere endringer kodifisert/samlet i direktiv 2008/2/EF. Det vil si at dette direktivet erstatter direktiv 74/347/EØF, direktiv 79/1073/EØF, direktiv 82/890/EØF og direktiv 97/54/EØF. Direktivet gjelder for traktorer med en maksimum hastighet på 40 km/t.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU den 15. januar 2008.

Etter gjennomført høring er direktivet implementert i kjøretøyforskriften §§ 14-1 og 31-8.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.01.2008
Anvendelsesdato i EU
01.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 47-55
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.01.2009
Anvendes fra i Norge
26.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro