System for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner