Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser