Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere