Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser