Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser